Відділ освіти, культури та спорту Дубенської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом Дубенської державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові державної адміністрації та управлінню освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.
Відділ освіти та спорту у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і кабінету Міністрів України, наказами та іншим нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також Положенням про відділ.
Основними завданнями відділу освіти, культури та спорту є:
- реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;
- створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
- аналіз стану освіти і районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;
- організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;
- участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
- проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;
- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.


Витяг із Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту
Дубенської райдержадміністрації,
затвердженого розпорядженням голови Дубенської РДА