Протидія корупції

Протидія корупції

Друк

 

 • Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції»
 • Закон України "Про державну службу"
 • Закон України "Про правила етичної поведінки"
 • Закон України "Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції"
 • Закон України "Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією"
 • Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції"
 • Указ Президента України "Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції"
 • Указ Президента України "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією"
 • Указ Президента України "Про Національну програму боротьби з корупцією"
 • Указ Президента України "Про Концепцію подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності"
 • Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів"
 • Указ Президента України «Питання Національного антикорупційного комітету»
 • Указ Президента України «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки»
 • Указ Президента України «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»»
 • Указ Президента України «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»
 • Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції»»
 • Указ Президента України «Про утворення Національного антикорупційного комітету»
 • Розпорядження Президента України від 10.02.1995 №35/95-рп «Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю»
 • Рішення Конституційного суду України по справі Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1094 «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від від 12 жовтня 2011 р. № 1072 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання      функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня      2009 р. № 1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади»
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів"
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією"
 • Постанова Кабінету Міністрів України вiд 08.12.2009 № 1346 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів»
 • Постанова Кабінету Міністрів України вiд 08.12.2009 № 1337 «Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів»
 • Постанова Кабінету Міністрів України вiд 08.12.2009 № 1338 «Про заходи щодо посилення протидії корупції»
 • Постанова Кабінету Міністрів України вiд 08.12.2009 № 1336 «Про затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції»
 • Постанова Кабінету Міністрів України вiд 08.12.2009 № 1315 «Про затвердження Порядку накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення»
 • Постанова Кабінету Міністрів України вiд 08.12.2009 № 1335 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 828 «Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до  доброчесності" на період до 2010 року"
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11  липня 2013 р. № 500-р « Про призначення Богдана А.Й. Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики»
 • Наказ Міністерства фінансів України від 03.02.2012 №84 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1395»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 23.06.2010 №1380/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2012  № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»
 • Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2012 № 448/5 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав»
 • Наказ ГУ державної служби України "Про затвердження Методичних рекомендацій для державних органів та органів місцевого самоврядування з питань протидії корупції та Методичних рекомендацій для установ і осіб, уповноважених на розроблення документів загальнодержавного рівня щодо регуляції владних повноважень, з урахуванням потенційної небезпеки застосування цих повноважень для зловживань"
 • Наказ ГУ державної служби України від 04.08.2010 №214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця»
 • Лист розяснення Комітету ВРУ від 13.06.2013 р. №04-12/12-1341 щодо застосування положень статті 8 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" і, зокрема, чи поширюються встановлені Законом обмеження на вартість цінних подарунків (годинник, картина тощо), які відповідно до законодавства одержують державні службовці у порядку заохочення від органу, в якому вони працюють
 • Роз'яснення Міністерства юстиції України від 12.04.2011 «Корупційні ризики в діяльності державних службовців»